יום ראשון, 29 באפריל 2012

המנגנוןהמנגנון יודע
אם גם
מאחורי המדרגות
הנאות
נעות
מבלי לעבוד
ללא תזוזה
ומדַרגות
את אחורי הנאות
הנעות לפניהן
(הענטוז הוא בעיני המתבונןת)
זעות
לא-מזיעות
נבלעות
אל תוך סוד
המנגנון
האנטי-זנון
המניע
של תנועת הכול

מונע
כליות
ובוחן
חן
בשיני מתכת
מלקק
וטועם הנאות
(החיים?)
בולע
מדרגות עליונות
בורא
לחיים
מדרגות תחתונות
מעוטרות
בנאות
אקס-בלועות
(פרה-בולעות?)
נעות-לא-נעות
שגם הן בוחנות
לחַיים
אחוריות
עטויות
תחתונים ועליוניות
ומדרגות
ומשוות
וקובעות
זו נאה
וזאת
...
(רק שלוש נקודות)

המשכיות
של
מושכות
מושַחות
בעיני עצמן
שבאות
והולכות
נצחיות
כענן
בתנועה
ללא הפוגה
שכפופה רק לזמן
ולמנגנון
- טבעת מובּיוס של יופי והבל -
חונקת
כּשרון
מבלי להתהדק
רק מעצם קיומה
מעוררת
חזיון-
ייחול
לתקלה
סופנית

במנגנון

------
נכתב כחלק מתרגיל כתיבה בנושא: "מאחורי המדרגות".

------
נכתב במקור ב04.12