יום שלישי, 17 בינואר 2012

בת חלוףבּפּנִיה
אנחנו חולפים
בשנייה
אחת
אחד
על פני השנייה.
חולפים
ולא מחליפים
מלה
אף לא אחת
(היא אוהבת את שלה
ולא את שלי,
אז למה להחליף?)

ויש משהו בחליפה
הרשמית הזאת
בשנייה הזאת
באחת
הזאת
שלא הייתי מחליף
ב

------
"באתי לחלוף ויצאתי מחליף" (טוביה החולף)

------
נכתב במקור ב 11.11

שקיפות


מבטה חולף
דרכי. לא באשמתה,
אבאש'לי זגג.

------
פורסם במקור כחלק מאוסף ההייקו-ים הזה.

------
נכתב במקור ב 07.07